'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-582GRJ2'); Dinh Dưỡng Khoa Học | Kiến Thức Dinh Dưỡng Hạt câu kỷ tử hữu cơ - Goji Berries - Viva Naturals | Dinh Dưỡng Khoa Học | Kiến Thức Dinh Dưỡng

Hạt câu kỷ tử hữu cơ – Goji Berries – Viva Naturals

350,000 

Câu kỷ tử là một cây thuốc quý, dạng cây bụi mọc đứng, phân cành nhiều, cao 0,5-1,5m. Cành mảnh, thỉnh thoảng có gai ngắn mọc ở kẽ lá. Lá nguyên nhẵn, mọc cách, một số mọc vòng, cuống lá ngắn, phiến lá hình mũi mác, hẹp đầu ở gốc.

error: Content is protected !!